Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Szkolenie on-line: Nowe Prawo Budowlane
ZP/0031/Std/2020

Omówienie zmian do ustawy Prawo budowlane, objętych ustawą z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 471). Analiza porównawcza dotychczasowego i nowego stanu prawnego z uwzględnieniem obecnej praktyki.

2020-09-24

16:00 - 16:15

Powitanie uczestników

16:15 - 17:00

Postępowanie przed organami AAB i NB

17:00 - 17:15

Przerwa kawowa

17:15 - 18:00

Postępowanie przed organami AAB i NB

Prowadzący
Miejsce
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Jagiellońska 93/4
70-436 Szczecin
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

91 434-74-64
zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl