Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Trening negocjacji, czyli jak skutecznie negocjować z Inwestorami i Klientami (warsztaty online)
WP/0032/War/2020

Usystematyzowanie i ujednolicenie pojęć z obszaru negocjacji.

Przygotowanie etapów w procesie negocjacji.

Poznanie technik negocjacyjnych i różnych stylów negocjacyjnych.

Opracowanie skutecznej strategii negocjacji i wyznaczenie własnego stylu negocjowania.

2020-10-26

15:00 - 16:30

Cześć I

  • Kondycja negocjacyjna. Co ma wspólnego z koncepcją siebie, pewnością siebie, czyli zestaw przekonań osobistych i ich wpływ na skuteczność negocjacji,
  • Pierwszy krok – zdobądź zaufanie Inwestora i Klienta. Czy bez zaufania można negocjować?
  • Techniki negocjacyjne na każdą okazję

16:30 - 16:40

Przerwa kawowa

16:40 - 18:00

Część II

  • Jak obronić swoją pozycję i nie dać się zjeść czyli jak odejść od “NIE” i dojść do „TAK”
  • Architekt vs Inwestor/ Klient. Kto komu dokręci śrubę? W negocjacjach jak w miłości, przegrywa ten, komu bardziej zależy. Rola BATNA.
  • Kardynalne błędy popełniane w negocjacjach.
Prowadzący

Od ponad 20 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych. Na sali szkoleniowej przepracowała ponad 1500 dni.
Od ponad 8 lat aktywnie współpracuje z Okręgowymi Izbami Architektów RP.
Jest praktykiem design thinking, wdraża future thinking i innowacyjność w biznesie. W pracy skupia się na wymyślaniu autorskich programów, tworzeniu nowych jakości w organizacjach. Koncentruje się na uruchamianiu i pokazywaniu klientom ich potencjału, możliwości oraz zasobów.
Łączy doświadczenie sprzedażowe, menedżerskie i coachingowe, by jak najefektywniej wspierać klientów w procesie zmian i osiągania wymarzonych celów.
Oprócz szkoleń, specjalizuje się w tworzeniu i realizacji projektów rekrutacyjno-wdrożeniowych, mentoringowych, ścieżek kariery, ma również doświadczenie w realizacji projektów DC.
Od 2007 roku jest coachem praktykiem, zrealizowała ponad 450 procesów coachingowych i mentoringowych.

Miejsce
Warsztaty online

Poznań
Forma
Warsztaty
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl