Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Szkolenie on-line: Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego
ZP/0035/Std/2020

Omówienie aktu wykonawczego do ustawy Prawo budowlane regulującego szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego. Omówienie nowych regulacji oraz porównanie dotychczasowych i nowych przepisów określających zakres i formę projektu budowlanego.

2020-10-29

16:00 - 16:05

Powitanie uczestników

16:05 - 16:25

Przepisy ogólne – projekt budowlany – zagadnienia wstępne

16:25 - 16:45

Projekt zagospodarowania działki lub terenu – zakres opracowania

16:45 - 17:00

Projekt architektoniczno – budowlany – zakres opracowania

17:00 - 17:10

Przerwa

17:10 - 17:30

Projekt techniczny – zakres opracowania

17:30 - 18:00

Odpowiedzi na pytania dotyczące szkolenia „Nowe Prawo budowlane”

Prowadzący
Miejsce
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Jagiellońska 93/4
70-436 Szczecin
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

91 434-74-64
zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl