Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

"Nowe" Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
MP/0037/Std/2020

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

2020-10-28

16:45 - 17:00

Rejestracja

17:00 - 19:00

Prezentacja

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl