Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Prawo autorskie – praktyczne aspekty w działalności architektów (szkolenie on line)
SL/0038/Std/2020

Problematyka obszarów zastosowania prawa autorskiego w pracy architekta.

2020-11-06

16:00 - 19:00

Prawo autorskie – praktyczne aspekty w działalności architektów

Część I:
  • Różnice między ochroną wynikającą z prawa autorskiego a ochroną patentową w aspekcie działalności architektów.
  • Przesłanki objęcia projektu architektonicznego lub urbanistycznego ochroną prawa autorskiego.
  • Licencja a przeniesienie prawa autorskiego.
  • Elementy projektu architektonicznego podlegające ochronie.
  • Różnice między osobistymi a majątkowymi prawami autorskimi architekta – rodzaje roszczeń i ich podstawy prawne.
Część II:
  • Rodzaje postępowań w związku ze stwierdzeniem plagiatu architektonicznego.
  • Ochrona prawna projektu zagospodarowania terenu jako sposób zapobieżenia rozbiórce budynku.
  • Wykonywanie przez architekta praw zależnych – dopuszczalność przeróbek i adaptacji.
  • Specyfika wykonywania nadzoru autorskiego przez architekta.
  • Wolność panoramy, jej ograniczenia i wpływ na wykonywanie zawodu architekta.
Prowadzący
Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl