Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Planowanie i organizacja czasu pracy w zawodzie architekta
MP/0035/War/2020

Planowanie i organizacja czasu pracy w zawodzie architekta

2020-11-16

17:00 - 20:10

Planowanie i organizacja czasu pracy w zawodzie architekta

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Warsztaty