Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Zarządzanie stresem. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach w zawodzie architekta.
MP/0037/War/2020

Zarządzanie stresem. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach w zawodzie architekta.

2020-11-23

17:00 - 20:30

Zarządzanioe stresem. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych w zawodzie architekta

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Warsztaty