Asertywność w zawodzie architekta, czyli jak budować relacje z Inwestorami i Klientami w oparciu o wzajemny szacunek (warsztaty online)
WP/0038/War/2020

Warsztaty omawiające świadome kształtowanie relacji biznesowych w oparciu o jakość kontaktów z Inwestorami i Klientami, obustronną satysfakcję oraz budowanie zaufania. Doskonalenie umiejętności komunikacji asertywnej/nieantagonizującej (zasady, modele i techniki) oraz skutecznego i kulturalnego wyrażanie swojego zdania, oczekiwań i poleceń.

WAŻNE - warsztaty online, preferowana kamerka internetowa
Termin zgłoszeń - do 24 listopada br., do godz. 12.00


2020-11-26

15:00 - 16:30

Komunikacja asertywna - część I

• Podstawowe prawa rządzące procesem komunikacji asertywnej. Jakość w komunikacji z Klientami i współpracownikami oraz Inwestorami.
• Rozróżnianie zachowań asertywnych, między uległością a agresją. Dlaczego warto być asertywnym?
• Komunikat TY a komunikat JA, co gwarantuje szacunek i partnerstwo w komunikacji zawodowej.

16:30 - 16:40

Przerwa kawowa

16:40 - 18:00

Komunikacja asertywna - część II

• Różnica między krytykowaniem a konstruktywną krytyką. Właściwe reagowanie w sytuacji niezrozumiałej lub niesprawiedliwej krytyki.
• Umiejętność mówienia NIE. Inne techniki asertywnej komunikacji.
Prowadzący

Absolwentka Wydziału Historycznego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła także Akademię Coachingu Relacyjnego (GDS Transmisja), Analizę Transakcyjną 101 (Institute Transactional Analysis), Szkołę Coachów ICC - International Coaching Certification, Analizę Transakcyjną w praktyce organizacyjnej i indywidualnej (GDS Transmisja).

Dodatkowo kompetencje rozwijała w Akademii Trenerów Biznesu prowadzonej przez Laboratorium Arkanów Biznesu w Katowicach. Obecnie jest w trakcie certyfikacji ICF.

Od 13 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych.

Miejsce
Warsztaty online

Poznań
Forma
Warsztaty
Cel
Świadome kształtowanie relacji zawodowych w oparciu o jakość kontaktów z Inwestorami i Klientami, obustronną satysfakcję oraz budowanie zaufania. Poznanie roli asertywnej komunikacji w relacjach. Doskonalenie umiejętności komunikacji asertywnej/nieantagonizującej – zasady, modele i techniki. Poznanie skutecznych i kulturalnych zasad wyrażania swojego zdania, oczekiwań i poleceń. Doskonalenie umiejętności stosowania technik asertywnych.
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!