Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Asertywność w zawodzie architekta, czyli jak budować relacje z Inwestorami i Klientami w oparciu o wzajemny szacunek
DS/0039/War/2020

Świadome kształtowanie relacji zawodowych w oparciu o jakość kontaktów z Inwestorami i Klientami, obustronną satysfakcję oraz budowanie zaufania. Rola asertywnej komunikacji w relacjach.

Doskonalenie umiejętności komunikacji asertywnej/nieantagonizującej – zasady, modele i techniki.

Skuteczne i kulturalne wyrażanie swojego zdania, oczekiwań i poleceń.

Doskonalenie umiejętności stosowania technik asertywnych.

2020-11-25

16:00 - 19:00

Komunikacja asertywna - zakres merytoryczny szkolenia

• Podstawowe prawa rządzące procesem komunikacji asertywnej. Jakość w komunikacji z Klientami i współpracownikami oraz Inwestorami.
• Rozróżnianie zachowań asertywnych, między uległością a agresją. Dlaczego warto być asertywnym?
• Komunikat TY a komunikat JA, co gwarantuje szacunek i partnerstwo w komunikacji zawodowej.
• Różnica między krytykowaniem a konstruktywną krytyką. Właściwe reagowanie w sytuacji niezrozumiałej lub niesprawiedliwej krytyki.
• Umiejętność mówienia NIE. Inne techniki asertywnej komunikacji.
Prowadzący

Absolwentka Wydziału Historycznego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła także Akademię Coachingu Relacyjnego (GDS Transmisja), Analizę Transakcyjną 101 (Institute Transactional Analysis), Szkołę Coachów ICC - International Coaching Certification, Analizę Transakcyjną w praktyce organizacyjnej i indywidualnej (GDS Transmisja).

Dodatkowo kompetencje rozwijała w Akademii Trenerów Biznesu prowadzonej przez Laboratorium Arkanów Biznesu w Katowicach. Obecnie jest w trakcie certyfikacji ICF.

Od 13 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych.

Miejsce
Warsztaty online

Wrocław
Forma
Warsztaty