Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Nowelizacja Prawa budowlanego oraz regulacje wynikające z wdrożenia Polskiego Ładu - omówienie kluczowych - z punktu widzenia projektantów - zmian.
DS/0041/Std/2020

Znajomość nowelizacji Prawa budowlanego oraz regulacji prawnych wynikających z wdrożenia Polskiego Ładu .

2021-10-21

16:00 - 18:00

PROGRAM SZKOLENIA:
 
  1. Omówienie zasadniczych zmian zmierzających do uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjnego wynikających z nowelizacji ustawy Prawo budowlane, która weszła w życie 19 września 2020 r.
  2. Podział projektu budowlanego na 3 części i wynikające z tego konsekwencje prawne.
  3. Nowe obowiązki i uprawnienia uczestników procesu inwestycyjnego ze szczególnym uwzględnieniem projektantów.
  4. Zmiany w procedurze uzyskiwania pozwolenia na budowę w związku z upływem rocznego okresu przejściowego.
  5. Zmiany w zakresie kwalifikacji istotnych odstąpień i występowania o zmianę pozwolenia na budowę.
  6. Nowości w procedurze dokonywania zawiadomień o zakończeniu budowy.
  7. Zmiany wynikające z Polskiego Ładu dotyczące budowy domów mieszkalnych jednorodzinnych o pow. zabudowy do 70 m2.
  8. Ocena nowych regulacji – dyskusja.
Prowadzący

radca prawny, partner w SWK Legal Sebzda-Załuska Wójcik Kamińska Radcowie Prawni sp. p.
Specjalizuje się w prawie budowlanym, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz procedurach administracyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobyła jako wieloletni pracownik organów: nadzoru budowlanego. Od ponad 15 lat doradza w ramach kancelarii prawnej uczestnikom procesu inwestycyjnego, w szczególności inwestorom i projektantom.
Autorka licznych publikacji z zakresu prawa nieruchomości. Od 2023 r. Ekspert Komitetu ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej.


Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl