Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Sztuka argumentacji. Jak skutecznie przekonywać i bronić własnego stanowiska?
MP/0046/War/2020

Usystematyzowanie definicji i pojęć z obszaru efektywnej komunikacji nieantagonizującej
w relacjach biznesowych.

Poznanie sposobów radzenia sobie z barierami i przeszkodami komunikacyjnymi w relacjach z Klientami i Inwestorami oraz Partnerami Wewnętrznymi.

Poznanie w jaki sposób wzrasta jakość rozmów biznesowych w oparciu o efektywne budowanie argumentacji.

Przećwiczenie technik skutecznego argumentowania własnych opinii oraz prezentowania
interesów.

2020-12-14

17:00 - 20:30

Sztuka argumentacji. Jak skutecznie przekonywać i bronić własdnego stanowiska?

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Warsztaty