Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Sztuka argumentacji. Jak skutecznie przekonywać i bronić własnego stanowiska?
MP/0046/War/2020

Usystematyzowanie definicji i pojęć z obszaru efektywnej komunikacji nieantagonizującej
w relacjach biznesowych.

Poznanie sposobów radzenia sobie z barierami i przeszkodami komunikacyjnymi w relacjach z Klientami i Inwestorami oraz Partnerami Wewnętrznymi.

Poznanie w jaki sposób wzrasta jakość rozmów biznesowych w oparciu o efektywne budowanie argumentacji.

Przećwiczenie technik skutecznego argumentowania własnych opinii oraz prezentowania
interesów.

2020-12-14

17:00 - 20:30

Sztuka argumentacji. Jak skutecznie przekonywać i bronić własdnego stanowiska?

Prowadzący

Od 21 lat tworzę, współtworzę i wdrażam kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych. Na sali szkoleniowej przepracowałam ponad 1100 dni.
Jestem praktykiem design thinking, wdrażam future thinking i innowacyjność w biznesie. W pracy skupiam się na wymyślaniu autorskich programów, tworzeniu nowych jakości w organizacjach. Koncentruję się na uruchamianiu i pokazywaniu klientom ich potencjału, możliwości oraz zasobów.
Łączę doświadczenie sprzedażowe, menedżerskie i coachingowe, by jak najefektywniej wspierać klientów w procesie zmian i osiągania wymarzonych celów.
Oprócz szkoleń, specjalizuję się w tworzeniu i realizacji projektów rekrutacyjno-wdrożeniowych, mentoringowych, ścieżek kariery, mam również doświadczenie w realizacji projektów DC.
Od 2007 roku jestem coachem praktykiem, zrealizowałam ponad 450 procesów coachingowych
i mentoringowych.

Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Warsztaty
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl