Nowe Prawo zamówień publicznych
SL/0044/Std/2020

Nowa ustawa i najważniejsze zmiany jakie wprowadza. Jak od strony wykonawcy / projektanta przygotować się do składania ofert o udzielenie zamówienia publicznego w ramach różnych trybów.
Nowe regulacje dotyczące konkursu urbanistyczno-architektonicznego dla organizatora i uczestnika.

Szkolenie Internetowe online na portalu www.WarsztatArchitekta.pl dostępne po zalogowaniu.
Nagranie ze szkolenia będzie dostępne bez ograniczeń czasowych.
https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/
W celu otrzymania CERTYFIKATU SZKOLENIOWEGO należy przed szkoleniem zarejestrować swój udział na Platformie szkoleniowej IA RP https://szkolenia.iarp.pl/, a następnie wziąć udział w szkoleniu w przeciągu jednego miesiąca.


2020-12-21

17:00 - 18:20

Część I. Wybrane Zagadnienia

Część I: Wybrane Zagadnienia
1. Rodzaje zamówień:
 • Zamówienia bagatelne,
 • Zamówienia unijne i krajowe,
 • Zamówienia sektorowe.
2. Opis przedmiotu zamówienia.

3. Zmiany w ramach oceny podmiotowej wykonawców:
 • Podmiotowe środki dowodowe.
4. Nowe zasady wyjaśnienia treści SWZ.

5. Zakres zmian dotyczących składania ofert;
 • Nowe terminy związania ofertą.
6. Umowy o zamówienie publiczne:
 • Klauzule abuzywne;
 • Obowiązkowa treść umów.
7. Środki ochrony prawnej.
 

18:20 - 19:20

Część II. Konkurs

1. Definicje:
 • Jaki cel konkursu;
 • Kiedy Konkurs poprzedza zamówienie;
 • Nagroda w Konkursie.
2. Rodzaje konkurs.

3. Przygotowanie i przebieg konkursu.

4. Elektronizacja konkursów.

5. Pozostałe elementy konkursu.
 • Podmiotowe środki dowodowe;
 • Zawiadomienie o wynikach;
 • Unieważnienie Konkursu;
 • Dokumentacja Konkursu.
Prowadzący

Od 2002 roku zajmuje się szeroko rozumianą problematyką zamówień publicznych. W latach 2004-2007 arbiter na liście prowadzonej przez Prezesa UZP. Od 2006 roku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej PROZAM Piotr Pieprzyca współpracuje z zamawiającymi doradzając oraz prowadząc jako pełnomocnik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursach. Pełnomocnik zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą. Prelegent na największych konferencjach z zakresu zamówień publicznych, prowadzi szkolenia otwarte i dedykowane, autor wielu publikacji branżowych dotyczących zamówień publicznych.

Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Internetowe
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!