Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Asertywność w zawodzie architekta, czyli jak budować relacje z Inwestorami i Klientami w oparciu o wzajemny szacunek (warsztaty interaktywne on-line)
DS/0048/War/2020

Świadome kształtowanie relacji zawodowych w oparciu o jakość kontaktów z Inwestorami i Klientami, obustronną satysfakcję oraz budowanie zaufania. Rola asertywnej komunikacji w relacjach.

Doskonalenie umiejętności komunikacji asertywnej/nieantagonizującej – zasady, modele i techniki.

Skuteczne i kulturalne wyrażanie swojego zdania, oczekiwań i poleceń.

Doskonalenie umiejętności stosowania technik asertywnych.

2021-01-07

16:00 - 19:00

Komunikacja asertywna - zakres merytoryczny szkolenia

• Podstawowe prawa rządzące procesem komunikacji asertywnej. Jakość w komunikacji z Klientami i współpracownikami oraz Inwestorami.
• Rozróżnianie zachowań asertywnych, między uległością a agresją. Dlaczego warto być asertywnym?
• Komunikat TY a komunikat JA, co gwarantuje szacunek i partnerstwo w komunikacji zawodowej.
• Różnica między krytykowaniem a konstruktywną krytyką. Właściwe reagowanie w sytuacji niezrozumiałej lub niesprawiedliwej krytyki.
• Umiejętność mówienia NIE. Inne techniki asertywnej komunikacji.
Prowadzący

Od ponad 20 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych. Na sali szkoleniowej przepracowała ponad 1500 dni.
Od ponad 8 lat aktywnie współpracuje z Okręgowymi Izbami Architektów RP.
Jest praktykiem design thinking, wdraża future thinking i innowacyjność w biznesie. W pracy skupia się na wymyślaniu autorskich programów, tworzeniu nowych jakości w organizacjach. Koncentruje się na uruchamianiu i pokazywaniu klientom ich potencjału, możliwości oraz zasobów.
Łączy doświadczenie sprzedażowe, menedżerskie i coachingowe, by jak najefektywniej wspierać klientów w procesie zmian i osiągania wymarzonych celów.
Oprócz szkoleń, specjalizuje się w tworzeniu i realizacji projektów rekrutacyjno-wdrożeniowych, mentoringowych, ścieżek kariery, ma również doświadczenie w realizacji projektów DC.
Od 2007 roku jest coachem praktykiem, zrealizowała ponad 450 procesów coachingowych i mentoringowych.

Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
Wrocław
Forma
Warsztaty
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl