Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

„Komunikacja z Klientem - typologia osobowości / style komunikacyjne ”
DS/0051/War/2020

Poznanie i rozumienie stylów komunikacji.
Nabycie umiejętności porozumiewania się z osobami różniącymi się stylem komunikacji.

2021-10-12

15:00 - 15:10

Powitanie uczestników szkolenia

Wprowadzenie do zajęć – powitanie i prezentacja celów / agendy.

 

15:10 - 15:40

Część I

Omówienie wyników kwestionariuszy / Omówienie mocnych stron i obszarów do rozwoju  każdego z 4 stylów komunikacyjnych.

15:40 - 16:30

Część II

„Spotkanie z Klientem” – rozmowa diagnozująca styl komunikacyjny rozmówcy.


 

16:30 - 16:45

przerwa kawowa

16:45 - 17:45

Część III

Tworzenie pomysłów na ofertę dla Klienta z uwzględnieniem jego stylu komunikacji.
 

17:45 - 18:00

Podsumowanie warsztatów


 
Prowadzący

Trener Komunikacji w Biznesie, Przedsiębiorca - freelancer. Certyfikowany Coach i Mówca w „The John Maxwell Team”, psycholog, członek Polskiego Towarzystwa Metody Assessment / Development Centre; od 2003 r. stale aktywny w obszarze sprzedaży; 14 lat doświadczenia trenerskiego; ponad 950 dni szkoleniowych, w tym ok. 120 w trybie on-line; ponad 2 500 odbiorców szkoleń.

Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl