Studium przypadku–omówienie aktualnego orzecznictwa z zakresu działania administracji architektoniczno-budowlanej. Elektronizacja procesu budowlanego–krótko o zmianach w Prawie budowlanym. (on-line)
ZP/0047/Std/2020

Omówienie zmian do ustawy Prawo budowlane, objętych ustawą z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 471). Analiza porównawcza dotychczasowego i nowego stanu prawnego z uwzględnieniem obecnej praktyki.

2021-02-25

16:00 - 16:10

Powitanie uczestników

16:10 - 17:00

Elektronizacja procesu budowlanego – krótkie omówienie najnowszych zmian w Prawie budowlanym.

17:00 - 17:10

Przerwa

17:10 - 18:00

Studium przypadku – omówienie aktualnego orzecznictwa i problemów z zakresu działania organów aab.

Prowadzący
Miejsce
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Jagiellońska 93/4
70-436 Szczecin
Forma
Internetowe
Cel
Umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa budowlanego i przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!