Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Studium przypadku–omówienie aktualnego orzecznictwa z zakresu działania administracji architektoniczno-budowlanej. Elektronizacja procesu budowlanego–krótko o zmianach w Prawie budowlanym. (on-line)
ZP/0047/Std/2020

W ramach szkolenia omówiono aktualne orzecznictwo z zakresu działania organów administracji architektoniczno – budowlanej. Orzecznictwo dotyczyło zarówno aspektów prawa materialnego, jak i prawa procesowego (np. stosowanie prawa cywilnego przez organy AAB; pozwolenie na budowę obiektu objętego zgłoszeniem, a decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; zabudowa śródmiejska; wąskość działki, a budowa na granicy działki; tymczasowy obiekt budowlany; rozstrzyganie wątpliwości interpretacyjnych – art. 7a Kpa; wstrzymanie wykonania aktu w postępowaniu sądowo-administracyjnym; zrzeczenie się wniesienia odwołania itp).
Elektronizacja procesu budowlanego – krótko omówiono zmiany w Prawie budowlanym.

2021-02-25

16:00 - 16:10

Powitanie uczestników

16:10 - 17:00

Elektronizacja procesu budowlanego – krótkie omówienie najnowszych zmian w Prawie budowlanym.

17:00 - 17:10

Przerwa

17:10 - 18:00

Studium przypadku – omówienie aktualnego orzecznictwa i problemów z zakresu działania organów aab.

Prowadzący
Miejsce
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Jagiellońska 93/4
70-436 Szczecin
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

91 434-74-64
zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl