Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Po co tyle hałasu?
PK/0048/Std/2020

Podstawowe wymagania oraz ogólne zasady projektowania budynków pod względem akustyki wnętrz, wynikające z obowiązujących polskich przepisów prawnych, dyrektywy UE,
a także aktualnych norm PN oraz PN EN.

2021-03-18

16:15 - 17:00

Zagadnienia ogólne i systematyka

1. Wstęp

2. Podstawowe zagadnienia związane z akustyką wnętrz

3. Ogólne zasady projektowania obiektów budowlanych

z uwzględnieniem podstawowych wymagań w zakresie akustyki wnętrz

4. Ochrona przed hałasem pogłosowym, omówienie nowej normy

PN-B-02151-4 regulującej wymagania w zakresie akustyki wnętrz

17:00 - 17:10

Przerwa kawowa

17:10 - 17:55

Przykłady "z życia"

5. Przykłady praktycznego wykorzystania prezentowanej normy

w procesie projektowania budynków, z uwzględnieniem akustyki

wnętrz

6. Właściwości akustyczne materiałów budowlanych – przegląd

systemowych rozwiązań do kształtowania akustyki wnętrz oraz

eliminacji hałasu pogłosowego

7. Akustyka wnętrz na przykładzie wybranych realizacji – studium

przypadków

17:55 - 18:25

Pytania i odpowiedzi

Prowadzący

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Specjalność – wibroakustyka maszyn i urządzeń
Członek Polskiego Towarzystwa Akustycznego – oddział w Rzeszowie
Od 1990 r. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Inżynierskie VIBA
Przedmiotem działalności Biura Inżynierskiego VIBA jest świadczenie kompleksowych usług w zakresie szeroko pojętej akustyki architektoniczno-budowlanej oraz wibroakustyki przemysłowej i środowiskowej.

Miejsce
Szkolenie on-line

Rzeszów
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

17 862-28-89
podkarpacka@izbaarchitektow.pl