Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Obliczanie numeryczne płaskich mostków termicznych - warsztaty on-line
DS/0007/War/2021

Umiejętność dokładnego obliczania strat ciepła przez mostki termiczne, niezbędną podczas projektowania budynków pasywnych.

2021-03-17

15:00 - 16:00

Część I

- Wstęp
- Podstawy prawne, normy
- Definicje
 

16:00 - 19:00

Część II

- Przykłady mostków termicznych
- Wpływ mostków na zużycie energii w budynkach pasywnych
- Dobre praktyki projektowe
- Narzędzia do obliczeń numerycznych
- Wstęp do programu THERM
- Modelowanie geometryczne mostków
- Interpretacja wyników obliczeń
- Wyznaczanie numerycznego współczynnika przenikania ciepła L2D
- Wyznaczanie liniowego współczynnika mostka cieplnego "psi"
- Przykład: Ściana z trzpieniem
- Przykład: Balkon
- Przykład: Attyka
- Przykład: Płyta na gruncie
 
Prowadzący

Prowadzący szkolenie jest architektem, naukowo i dydaktycznie zaangażowanym jako adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej w rozwój i promocję budownictwa pasywnego i energooszczędnego. Jako wykładowca prowadzi m.in. zajęcia projektowe z budownictwa mieszkaniowego przyjaznego środowisku, certyfikacji energetycznej oraz nowoczesnych technologii budowlanych. Naukowo zajmuje się rozwojem budownictwa zrównoważonego, głównie w obszarze symulacji energetycznych.
Jest członkiem Stowarzyszenia Audytorów i Certyfikatorów Energetycznych, współpracuje z wieloma pracowniami projektowymi i Inwestorami na terenie całego kraju w zakresie certyfikacji energetycznej, analiz LCA i efektywności energetycznej, szczególnie w ramach przystosowania do WT 2021.
Prowadzi także własną pracownię projektową realizując obiekty architektury mieszkaniowej i usługowej.


Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl