Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Określanie powierzchni i kubatur w projektowaniu
KRIA/0004/Std/2021

Określanie powierzchni i kubatur w projektowaniu:
1. Regulacje prawne (od 19.09.2020) a obmiary powierzchni.
2. Podstawy prawne stosowania Normy PN-ISO 9836:2015-12.
3. PN-ISO 9836:2015-12 a PN-ISO 9836:1997 różnice.
4. Norma PN-ISO 9836:2015-12: definicje i metody obliczeń.
5. Praktyczne pytania i odpowiedzi odnośnie określania powierzchni (np. jak liczyć powierzchnie pod ściankami działowymi ?)

2021-04-12

19:00 - 21:00

Prowadzący

Uprawnienia projektowe zdobył w 2001 roku, jest członkiem Izby Architektów RP, członkiem SARP, rzeczoznawcą budowlanym i biegłym sądowym.

Miejsce
PODKOMISJA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH ARCHITEKTÓW PRZY KRIA RP
Stawski a2
Warszawa
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora


izba@izbaarchitektow.pl