Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Odpowiedzialność architekta – postępowanie dyscyplinarne i zawodowe. Co nam grozi? Jak się bronić?
PO/0005/Std/2021

Podczas szkolenia wyjaśnione zostaną reżimy odpowiedzialności architekta – podział na postępowanie dyscyplinarne i zawodowe, rozróżnienie przyczyn wszczęcia, sposobu prowadzenia tych postępowań oraz grożących kar. Omówione zostaną uprawnienia architekta jako obwinionego oraz skarżącego w postępowaniu, możliwe sposoby obrony. Zaprezentowane zostaną także przykłady przewinień objętych postępowaniem przed Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za podpisywanie projektów cudzego autorstwa.

2021-04-12

17:00 - 17:45

1) Podział rodzajów odpowiedzialności architekta – cywilna, karna, dyscyplinarna, zawodowa – czym się różnią, jakie są konsekwencje?

17:45 - 18:05

2) Podstawy odpowiedzialności – za co architekt może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej, a za co do odpowiedzialności zawodowej? Przykłady spraw i przewinień

18:05 - 18:15

3) Przerwa

18:15 - 18:45

4) Architekt w postępowaniu dyscyplinarnym i zawodowym przed Rzecznikiem – kroki postępowania, dowody, wyjaśnienia, sposób zakończenia postępowania przed Rzecznikiem

18:45 - 19:15

5) Architekt przed Sądem Dyscyplinarnym – rozprawy, dowody, uprawnienia architekta, formy obrony, rozstrzygnięcia

19:15 - 19:30

6) Odpowiedzi na najważniejsze pytania zadawane pisemnie w czasie szkolenia

Prowadzący
Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
Gdańsk
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl