Odpowiedzialność architekta – postępowanie dyscyplinarne i zawodowe. Co nam grozi? Jak się bronić?
PO/0005/Std/2021

Szkolenie przedstawi najistotniejsze kwestie dotyczące przyczyn wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub zawodowego przeciw architektowi, przebieg takiego postępowania, uprawnienia obwinionego oraz grożące konsekwencje.

2021-04-12

17:00 - 17:45

1) Podział rodzajów odpowiedzialności architekta – cywilna, karna, dyscyplinarna, zawodowa – czym się różnią, jakie są konsekwencje?

17:45 - 18:05

2) Podstawy odpowiedzialności – za co architekt może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej, a za co do odpowiedzialności zawodowej? Przykłady spraw i przewinień

18:05 - 18:15

3) Przerwa

18:15 - 18:45

4) Architekt w postępowaniu dyscyplinarnym i zawodowym przed Rzecznikiem – kroki postępowania, dowody, wyjaśnienia, sposób zakończenia postępowania przed Rzecznikiem

18:45 - 19:15

5) Architekt przed Sądem Dyscyplinarnym – rozprawy, dowody, uprawnienia architekta, formy obrony, rozstrzygnięcia

19:15 - 19:30

6) Odpowiedzi na najważniejsze pytania zadawane pisemnie w czasie szkolenia

Prowadzący
Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
Gdańsk
Forma
Internetowe
Cel
Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat zakresu odpowiedzialności, swoich uprawnień w postępowaniu dyscyplinarnym oraz zawodowym, metod obrony oraz przewidzianych prawem konsekwencji.
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!