Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Techniki menedżerskie stosowane w trakcie procesu inwestycyjnego
MA/0023/War/2013

Poprawa motywacji i wiary w możliwość kontrolowania własnego życia.
Zmniejszenie napięcia związanego z przytłoczeniem dużą ilością zadań.
Uświadomienie sobie potrzeby i poznanie możliwości zmiany nawykowych zachowań obronnych (odsuwania działania, pracoholizmu, lęku przed sukcesem).

2013-12-09

15:45 - 16:00

Rejestracja uczestników szkolenia

Zalety tworzenia harmonogramów i szacowania ceny

16:45 - 16:55

Przerwa

16:55 - 17:40

Podniesienie efektywności pracy metodą Allena

17:40 - 18:00

Pytania i dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów
A. Madalińskiego 20 lok. 3b
02-513 Warszawa