Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Warsztaty on-line dla dzieci pt "DOMEK LICHA: KASZUBSKIE SCHRONIENIE"
PO/0015/War/2021

Po krótkiej prelekcji o uwarunkowaniach kaszubskich przedstawiony zostanie koncept postaci – kaszubskiego Licha do indywidualnej wizualizacji/ kreacji. Następnie każdy uczestnik/ uczestniczka stworzy plastyczny obraz Licha na przygotowanej karcie pracy i naszkicuje dla niego koncepcję domku – w lesie/ na polu/ nad jeziorem na Kaszubach. Wówczas uczestnicy zostaną zapoznani z przygotowanymi dla nich materiałami – naturalnymi i ‘przemysłowo-produktowymi’ również ‘recyklingowymi’ poprzez wskazanie ich cech i walorów obiektywnych. Ostatnim – kluczowym – etapem warsztatów będzie stworzenie modelu domku dla Licha wpasowanego w realia kaszubskie i dopasowanego do tej postaci. Jedynym ograniczeniem pozostanie dziecięca wyobraźnia.

2021-04-17

10:00 - 10:05

Powitanie uczestników

10:05 - 12:30

Domek licha: kaszubskie schronienie

Po krótkiej prelekcji o uwarunkowaniach kaszubskich przedstawiony zostanie koncept postaci – kaszubskiego Licha do indywidualnej wizualizacji/ kreacji. Następnie każdy uczestnik/ uczestniczka stworzy plastyczny obraz Licha na przygotowanej karcie pracy i naszkicuje dla niego koncepcję domku – w lesie/ na polu/ nad jeziorem na Kaszubach. Wówczas uczestnicy zostaną zapoznani z przygotowanymi dla nich materiałami – naturalnymi i ‘przemysłowo-produktowymi’ również ‘recyklingowymi’ poprzez wskazanie ich cech i walorów obiektywnych. Ostatnim – kluczowym – etapem warsztatów będzie stworzenie modelu domku dla Licha wpasowanego w realia kaszubskie i dopasowanego do tej postaci. Jedynym ograniczeniem pozostanie dziecięca wyobraźnia.
Prowadzący

Magisterium (1997) i doktorat (2010) na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej. Od 2013 roku - Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, adiunkt, od 2014 roku kierownik Zakładu Architektury Wnętrz. Członek Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Autorka wielu publikacji i wykładów, promotorka świadomości architektonicznej wśród dzieci, autorka warsztatów i publikacji dla dzieci.

Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Warsztaty
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl