Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

"Projektowanie dachów zielonych" - Szkolenie on-line
DS/0007/Std/2021

Znajomość specyfikacji funkcjonowania oraz zasad projektowania dachów zielonych.

2021-04-28

14:45 - 15:00

Rejestracja i powitanie uczestników

15:00 - 15:05

Otwarcie szkolenia: dr inż. Marta Weber-Siwirska, prezes PSDZ

15:05 - 16:00

Część I Prelegent: dr hab. Katarzyna Wróblewska, prof. UPWr

  1. Europejskie dokumenty strategiczne i krajowe formy
    wsparcia oraz zachęty rozwoju zielonych dachów
  2. Funkcje ekosystemowe dachów zielonych
  3. Podział dachów ze względu na uprawę roślin

16:00 - 16:10

Przerwa

16:10 - 17:20

Część II. Prelegent: Krzysztof Wielgus

  1. Specyfika budowy dachów zielonych:
  1. Elementy budowy zielonego dachu
  2. Podłoża do uprawy roślin a obciążenie konstrukcji

17:20 - 17:30

Przerwa

17:30 - 19:20

Część III. Prelegent: Jarema Rabiński

5. Zagadnienia formalno – prawne
6. Odpowiedzi na pytania
 
Prowadzący

Dr hab. Katarzyna Wróblewska, prof. jest pracownikiem Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jej specjalnością są rośliny ozdobne, szczególnie te rodzime. Oprócz badań fizjologicznych roślin, jej zainteresowania obejmują zieloną infrastrukturę i zachowanie bioróżnorodności w mieście. Jest członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone i współautorką dwóch „Katalogów dobrych praktyk - zasad zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi”; wydanych przez Miasto Wrocław. Jako wykładowca stara się przekazać zrozumienie dla roślin jako żywych organizmów, które „jedzą i piją”, oddychają, „kochają” i czują strach. Doświadczenia nabiera też we własnym ogrodzie, który jest nie tylko polem doświadczalnym, ale też wyrazem jej sympatii: rosną w nim tylko rośliny rodzime i jest otwarty dla zwierząt.

Współzałożyciel, współwłaściciel i Prezes Zarządu ZIDA Sp. z o.o. Współtwórca polskich substratów wulkanicznych i rozwiązań systemowych dla dachów zielonych. Członek Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone oraz Stowarzyszenia DAFA zaangażowany w prace grupy merytorycznej „Dachy Zielone”. Współautor polskiego wydania kluczowej publikacji branżowej „Wytyczne dla dachów zielonych. Wytyczne do projektowania, wykonywania i utrzymywania dachów zielonych”. Autor publikacji branżowych, wykładowca, konsultant. Obecnie zaangażowany w prace nad obniżeniem śladu węglowego materiałów budowlanych. Lider, wizjoner i innowator.

Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone, biegły sądowy oraz rzeczoznawca Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych N.O.T.: PSDZ i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa o specjalności ochrona środowiska oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych o specjalności ochrona środowiska w toku realizacji inwestycji budowlanych. Posiada uprawnienia inspektora nadzoru przy wykonawstwie prac związanych z pielęgnacją drzew ozdobnych oraz kwalifikacje Państwowej Służby Ochrony Zabytków w zakresie nadzorowania i kierowania pracami ogrodniczymi (zabezpieczania, uzupełniania, rekonstrukcji, konserwacji) w parkach zabytkowych oraz innej zorganizowanej zieleni zabytkowej. Członek Federacji Arborystów Polskich.

Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl