Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Prawo budowlane - najnowsze zmiany
PO/0017/War/2021

Omówienie wybranych zmian w przepisach budowlanych - ustawie Prawo budowlane, przepisach wykonawczych i przepisach szczególnych

2021-05-06

14:00 - 15:00

Zmiany w prawie budowlanym i cyfrowe procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

 1. Zmiany w Prawie budowlanym:
  1. wprowadzone 1 i 5 stycznia, 4, 12, i 18 lutego 2021 r.
  2. oczekujące na wejście w życie od 1 lipca i 5 lipca 2021r
  3. uchwalone przez Sejm i oczekujące na publikację  i wejście w życie
   1. zmiana ustawy ocenowej
  4. projektowane zmiany
 1. Cyfrowe procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
  1. Zgłoszenie robót
  2. Zmiana sposobu użytkowania – problemy stosowania art. 71
  3. Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
  4. Pozwolenie na budowę

15:00 - 16:00

Wymagania podstawowe dla obiektów - Konwencja Nowojorska i ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i projektowane zmiany warunków tech. dla budynków. Projekt budowlany.

 1. Wymagania podstawowe dla obiektów – Konwencja Nowojorska i ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i projektowane zmiany warunków technicznych dla budynków
 2. Projekt budowlany
  1. mapa do celów projektowych – zmiany w rozporządzeniu
  2. części składowe projektu budowlanego
  3. zakres projektu budowlanego
  4. zmiany wynikające z Konwencji Nowojorskiej, zasad efektywności energetycznej i elektromobilności
  5. Obowiązkowe eurokody
  6. zakres sprawdzenia projektu budowlanego przed wydaniem pozwolenia na budowę

16:00 - 17:00

Obowiązki i uprawnienia projektanta, istotne odstąpienie, oddanie obiektu do użytkowania i najnowsze orzecznictwo

 1. Obowiązki i uprawnienia projektanta
  1. Nadzór autorski
  2. Kwalifikowanie odstąpień
  3. Sporządzenie indywidualnej dokumentacji na wyrób do jednostkowego stosowania
 2. Istotne odstąpienie - regulacje obowiązujące po zmianach
 3. Oddanie obiektu do użytkowania
  1. dokumenty niezbędne w postępowaniu – zmiany
  2. zakres obowiązkowej kontroli
 4. Najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne i zmiany w liniach orzeczniczych

17:00 - 18:00

Konsultacje i pytania

Prowadzący
Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl