Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne


LB/0054/War/2020

Usprawnienie warsztatu architekta.

2021-04-29

16:00 - 16:05

Przedstawienie dostępnych narzędzi usprawniających pracę architekta

16:05 - 16:20

Omówienie dostepu do LEGALIS

Jak szybko i sprawnie można znależć potrzebne w pracy architekta  przepisy prawa .

16:20 - 16:50

Omówienie dostępu do PKN

Jak można szybko i sprawnie skorzystać z dostępu do norm.

16:50 - 17:30

Omówienie funkcji i zawartości Warsztat:Architekta

Jak można w pracy architekta wykorzystać obszerne materiały zgromadzone w Warsztat:Architekta
Prowadzący

Członek Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Miejsce
Lubelska Okręgowa IARP
Grodzka 3
20-112 Lublin
Forma
Warsztaty