Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Warsztaty on-line dla dzieci pt. "Punkcik i PUNKT-przygoda z geometrią"
PO/0019/War/2021

Punkt wyjścia dla warsztatów stanowi książka pt. „Punkcik i PUNKT. Geometria w architekturze dla najmłodszych”, która powstała jako efekt Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska otrzymanego w 2016 roku. Stanowi element programu „Edukacyjne Przestrzenie Dziecka”. Czytana z dwóch stron, z jednej zawiera ilustrowaną historię przygód tytułowych bohaterów, z drugiej – dedykowanej starszym czytelnikom definiuje, zobrazowane fotografiami miasta, poszczególne elementy geometryczne zauważane w otaczającej nas przestrzeni wraz z pełnioną przez nie rolą. W ten sposób zarazem edukuje i zaprasza do zabawy we wnikliwą obserwację przestrzeni. Książkowe Punkciki i ich towarzysz PUNKT formują linie i kształty odnajdując swoje nowe role i dziwiąc własnymi możliwościami. Kolejne ilustracje pokazują zgeometryzowane wykonane odręcznie grafiki zaskakując czytelników zwrotami akcji. Na koniec jedna kartka zostaje czysta, jak na początku, i tu czytelnik zaproszony jest do stworzenia własnej przygody z udziałem punktów i PUNKTU, czyli podjęcia próby działania twórczego w oparciu o przekazaną wiedzę z dziedziny kompozycji graficznej. Książeczka staje się punktem wyjścia dla poprowadzenia warsztatów mających na celu podjęcie próbę samodzielnego przepracowania wyjaśnionych reguł geometrycznych w oparciu o autorski dziecięcy scenariusz nowej przygody punkcika i PUNKTU.
Warsztaty mają za zadanie nauczenie uczestników jak poprzez proste elementy geometryczne, symboliczne znaki tworzyć kształty, zarysy, bryły oraz wzmocnić rozumienie geometrycznej struktury otaczającej przestrzeni. Temu służą dodatkowe karty pracy do przeprowadzenia analiz.

2021-05-15

10:00 - 10:00

Powitanie uczestników

10:00 - 10:20

Wprowadzenie

Warsztaty o charakterze plastycznym na zadany temat wraz z prelekcją wprowadzającą

10:20 - 12:30

Punkcik i Punkt-przygoda z geometrią

Pobudzenie wyobraźni. Stworzenie historii na dowolny temat w oparciu o przedstawione zasady geometrii. Przyjrzenie się zależnościom pomiędzy punktami, liniami, płaszczyznami, a przestrzennym wyobrażeniem przedmiotów i postaci. Wzmocnienie umiejętności tworzenia wyobrażonych światów oraz analizy otaczających nas obiektów przestrzennych. Zbadanie ich cech geometrycznych. Nauka syntetyzowania kształtów i posługiwania się symbolem. Tworzenie scenariusza zdarzeń i realizacja ‘storyboardu’ w zadanej technice plastycznej.

Prowadzący

Magisterium (1997) i doktorat (2010) na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej. Od 2013 roku - Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, adiunkt, od 2014 roku kierownik Zakładu Architektury Wnętrz. Członek Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Autorka wielu publikacji i wykładów, promotorka świadomości architektonicznej wśród dzieci, autorka warsztatów i publikacji dla dzieci.

Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Warsztaty
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl