Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Warsztat on-line: Sztuka argumentacji. Jak skutecznie przekonywać i bronić własnego stanowiska
ZP/0020/War/2021

1. Usystematyzowanie definicji i pojęć z obszaru efektywnej komunikacji nieantagonizującej w relacjach biznesowych.
2. Radzenie sobie z barierami i przeszkodami komunikacyjnymi w relacjach z Klientami i Inwestorami oraz Partnerami Wewnętrznymi.
3. Wzrost jakości rozmów biznesowych w oparciu o efektywne budowanie argumentacji.
4. Przećwiczenie technik skutecznego argumentowania własnych opinii oraz prezentowania interesów.

2021-05-13

16:00 - 19:00

Sztuka argumentacji. Jak skutecznie przekonywać i bronić własnego stanowiska

• Mini-wykład,
• Dyskusja moderowana,
• Ćwiczenie i praca w grupach,
• Opracowywanie rozwiązań.
Prowadzący

Od 20 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych. Na sali szkoleniowej przepracowała ponad 1100 dni.
Jest praktykiem sprzedaży V Generacji, budowania długofalowych relacji w biznesie, wdrażam future thinking i innowacyjność w biznesie. W pracy skupia się na wymyślaniu autorskich programów, tworzeniu nowych jakości w organizacjach. Koncentruje się na uruchamianiu i pokazywaniu klientom ich potencjału, możliwości oraz zasobów. Łączy doświadczenie sprzedażowe, menedżerskie i coachingowe, by jak najefektywniej wspierać klientów w procesie zmian i osiągania wymarzonych celów.
Wspiera rozwój liderów, ich zespołów oraz organizacji.
Oprócz szkoleń, specjalizuje się w tworzeniu strategii biznesowych, przygotowywaniu i uczestniczeniu w negocjacjach oraz wdrażaniu zmian w organizacjach.
Od 2007 roku jest coachem praktykiem, zrealizowała ponad 450 procesów coachingowych i mentoringowych.
Od 2008 roku jest właścicielem Metis Coaching Mentoring Szkolenia.

Miejsce
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Jagiellońska 93/4
70-436 Szczecin
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

91 434-74-64
zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl