Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Warsztat on-line: Planowanie i organizacja czasu pracy w zawodzie architekta
ZP/0021/War/2021

1. Poznanie oraz usystematyzowanie metod i technik planowania pracy, określania celów, pracy w oparciu o priorytety.
2. Poznanie rodzajów celów, specyfiki ich realizacji oraz samodzielnego rozliczania.
3. Doskonalenie umiejętności projektowania celów indywidualnych, wyboru priorytetów, radzenia sobie w sytuacjach pracy pod presją czasu.

2021-05-14

16:00 - 19:00

Planowanie i organizacja czasu pracy w zawodzie architekta

• Mini-wykład,
• Panel wymiany doświadczeń,
• Ćwiczenia indywidualne,
• Studia przypadków.
Prowadzący

Od ponad 20 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych. Na sali szkoleniowej przepracowała ponad 1500 dni.
Od ponad 8 lat aktywnie współpracuje z Okręgowymi Izbami Architektów RP.
Jest praktykiem design thinking, wdraża future thinking i innowacyjność w biznesie. W pracy skupia się na wymyślaniu autorskich programów, tworzeniu nowych jakości w organizacjach. Koncentruje się na uruchamianiu i pokazywaniu klientom ich potencjału, możliwości oraz zasobów.
Łączy doświadczenie sprzedażowe, menedżerskie i coachingowe, by jak najefektywniej wspierać klientów w procesie zmian i osiągania wymarzonych celów.
Oprócz szkoleń, specjalizuje się w tworzeniu i realizacji projektów rekrutacyjno-wdrożeniowych, mentoringowych, ścieżek kariery, ma również doświadczenie w realizacji projektów DC.
Od 2007 roku jest coachem praktykiem, zrealizowała ponad 450 procesów coachingowych i mentoringowych.

Miejsce
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Jagiellońska 93/4
70-436 Szczecin
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

91 434-74-64
zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl