Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Cykl Hydroizolacje - część I – Co z oczu to z serca? – Zasady wykonywania hydroizolacji ścian zewnętrznych budynków zagłębionych w gruncie
WP/0009/Std/2021

Omówienie hydroizolacji przyziemi budynków nowowznoszonych, poznanie sposobu doboru
hydroizolacji oraz nowoczesnych materiałów uszczelniających.

Omówienie źródeł zawilgoceń w budynkach istniejących, poznanie podstawowych zasad hydroizolacji wtórnej.

2021-05-26

14:00 - 14:10

Przywitanie uczestników

14:10 - 15:00

Hydroizolacja przyziemia budynków nowowznoszonych

  • Hydroizolacja przyziemia i jej rodzaje
  • Klasy oddziaływania wody
  • Sposób doboru hydroizolacji
  • Nowoczesne materiały uszczelniające
  • Systemowe rozwiązanie uszczelnienia budynków nowowznoszonych

15:00 - 15:10

Przerwa kawowa

15:10 - 15:50

Hydroizolacja od zewnątrz budynków istniejących

  • Źródła zawilgoceń w budynku istniejącym
  • Hydroizolacja wtórna – podstawowe zasady
  • Stosowane materiały hydroizolacyjne
  • Wtórna hydroizolacja pozioma na podłożu mineralnym
  • Wtórna hydroizolacja pozioma na podłożu bitumicznym

15:50 - 16:00

Pytania i odpowiedzi

Prowadzący

Bartłomiej Monczyński jest absolwentem Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz doktorantem na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej. Od ponad piętnastu lat związany z branżą chemii budowlanej. Jest autorem i współautorem ponad sześćdziesięciu publikacji na temat hydroizolacji w budownictwie, renowacji zawilgoconych budynków oraz budownictwa ekologicznego.

Miejsce
Wielkopolska OIA RP - Szkolenie online
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl

Organizatorzy

Współorganizator: Remmers Polska Sp. z o.o.
Tarnowo Podgórne, Sowia 8


www.remmers.pl