Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Szkolenie on-line: Czynności procesowe profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniach przed organami aab – procedura administracyjna. Część I – wstępne czynności techniczno – procesowe.
ZP/0013/Std/2021

Poruszane zagadnienia: pełnomocnictwo, wymogi formalne podania, doręczenia, terminy, dostęp strony do akt sprawy.
Omówienie zagadnień w kontekście praktyki i orzecznictwa sądowoadministracyjnego.

2021-05-27

16:00 - 16:10

Powitanie uczestników

16:10 - 18:00

Czynności procesowe profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniach przed organami aab – procedura administracyjna. Wstępne czynności techniczno – procesowe.

Prowadzący
Miejsce
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Jagiellońska 93/4
70-436 Szczecin
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

91 434-74-64
zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl