Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Szkolenie on-line: Czynności procesowe profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniach przed organami aab – procedura administracyjna. Część II – postępowanie zwykłe (właściwe).
ZP/0014/Std/2021

Poruszane zagadnienia: zasady ogólne postępowania, postępowanie dowodowe – wybrane zagadnienia, zawieszenie postępowania w kontekście postępowań przed organami AAB, administracyjne środki zaskarżania rozstrzygnięć administracyjnych – odwołania i zażalenia.
Omówienie zagadnień w kontekście praktyki i orzecznictwa sądowoadministracyjnego.

2021-06-08

16:00 - 16:10

Powitanie uczestników

16:10 - 18:00

Czynności procesowe profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniach przed organami aab – procedura administracyjna. Postępowanie zwykłe (właściwe).

Prowadzący
Miejsce
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Jagiellońska 93/4
70-436 Szczecin
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

91 434-74-64
zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl