Zakład gastronomiczny vs. catering. Rozwiązania funkcjonalne i warunki sanitarnohigieniczne w obiektach użyteczności publicznej.
ZP/0016/Std/2021

Przekazanie architektom niezbędnej i praktycznej wiedzy z zakresu obowiązujących wymogów higienicznych i zdrowotnych w procesie projektowania obiektów żywieniowych (zakładów gastronomicznych)

2021-06-17

11:00 - 11:45

Omówienie obowiązujących przepisów higieniczno-sanitarne dla zakładów gastronomicznych

11:45 - 12:30

Rozwiązania funkcjonalne i warunki sanitarnohigieniczna dla cateringu

12:30 - 12:45

Pytania i odpowiedzi

Prowadzący

Ukończyła Politechnikę Szczecińską w zakresie architektury oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Szczecińskim w zakresie zdrowia publicznego. Od 2016 r. jest rzeczoznawcą do spraw sanitarnohigienicznych. Doświadczenie zawodowe w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych zdobywała od 1996 r. w Państwowej Powiatowej a następnie w Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej. Obecnie specjalizuje się w opracowywaniu projektów technologicznych

Miejsce
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów
Jagiellońska 93/4
70-436 Szczecin
Forma
Internetowe
Cel
Uczestnicy szkolenia będą potrafili odróżnić podstawowe pojęcia dotyczące różnic w zakresie nowych rozwiązań usług gastronomicznych i zasady ich stosowania.
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!