Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Kosztowne hobby. Między poezją przestrzeni a prozą życia, czyli Architekt wobec konieczności zarabiania pieniędzy (warsztaty online)
WP/0023/War/2021

Poznanie niezbędnych elementów umowy i ich wpływu na efekty finansowe projektu.
Zmiana stereotypowego myślenia na temat pracy projektowej/usługowej.
Wzmocnienie profesjonalizacji kontaktów z Inwestorem.

2021-05-31

16:00 - 16:15

Rejestracja uczestników

16:15 - 16:30

Wstęp

Umowa na prace projektowe, zarządzanie należnościami, znaczenie pieniędzy.

16:30 - 17:30

Umowa na prace projektowe

1. Elementy umowy
2. Wady umów
3. Niektóre przykłady nieuprawnionych praktyk przy zamówieniach publicznych 

17:30 - 17:40

Przerwa kawowa

17:40 - 18:10

Zarządzanie należnościami

1. Jak zatrzymać "uciekanie" pieniędzy z projektu?
2. Egzekwowanie należności.

18:10 - 18:40

Jak nie bać się pieniędzy?

1. Powszechne przekonania na temat pieniędzy?
2. Zarządzanie pieniędzmi.
3. Droga ku wolności finansowej.

18:40 - 19:00

Dyskusja

Prowadzący

Architekt IARP, Wiceprzewodnicząca Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz redaktor informacyjny.
Od 5 lat kształci architektów z tzw. umiejętności miękkich, tj.: organizacja pracy, negocjowanie, ustalanie priorytetów zawodowych i prywatnych. Motywuje architektów, pomaga dbać o finanse, uczy jak zachować harmonię między życiem zawodowym a prywatnym.
Hobby - oglądanie ikon architektonicznych.

Miejsce
Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl