Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Warsztaty architektoniczno-urbanistyczne dla dzieci on-line pt "Miasto wczoraj-dziś-jutro"
PO/0024/War/2021

Warsztaty architektoniczno-urbanistyczne „Miasto wczoraj – dziś – jutro”. Zarys historii rozwoju miasta europejskiego. Podstawowe elementy struktury miasta. Zabudowa miejska. Dlaczego miasta zmieniają się? Jak będzie wyglądało miasto przyszłości?

2021-06-12

10:00 - 10:05

Powitanie uczestników

10:05 - 12:30

Miasto wczoraj-dziś-jutro

Uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę w zakresie historii rozwoju miasta europejskiego oraz podstawowych zasad kształtowania zabudowy miejskiej w miastach dawnych i współczesnych. Uczestnicy rozwiną także swoją kreatywność i wyobraźnię poprzez tworzenie własnych kompozycji przestrzennych odnoszących się do miast historycznych, współczesnych i przyszłych. Uczestnicy pogłębią świadomość swoich oczekiwań wobec społeczno-przestrzennego modelu miasta, którego mieszkańcami będą w przyszłości.
Prowadzący
Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Warsztaty
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl