Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Negocjacje zaawansowane dla architektów - warsztaty online
PO/0025/War/2021

- usystematyzowanie wiedzy z zakresu faz negocjacji, zespołów negocjacyjnych oraz strategii negocjacji;
- poznanie narzędzi wspierających przygotowanie się do efektywnych negocjacji;
- przećwiczenie technik negocjacyjnych;
- zapoznanie się z profesjonalnymi strategiami negocjacyjnymi.

2021-06-15

15:00 - 16:00

Kompetencje negocjatora. Praca zespołowa i podział ról przy stole negocjacyjnym.

 • fazy negocjacji,
 • podstawowe umiejętności negocjatora – taktyki negocjacyjne i przejmowanie dominacji,
 • negocjacje jako praca zespołowa, czyli jak nie wyjść z roli i trzymać się strategii.

16:00 - 17:00

Strategie negocjacji - współpraca czy rywalizacja?

 • diagnoza pozycji negocjacyjnej obu stron,
 • diagnoza celów i sytuacji negocjacyjnej obu stron,
 • diagnoza nastawienia i kompetencji negocjacyjnych partnera,
 • techniki negocjacyjne - „must have” skutecznych negocjacji.

17:00 - 18:00

Negocjacje cenowe

 • podstawowa umiejętność – zbuduj i obroń cenę,
 • zabawa w targowanie – zasady negocjacji cenowych,
 • uprzedź obiekcje i buduj mosty,
 • sztuka zamknięcia – wykorzystaj wszystko, co zrobiłeś do tej chwili.
Prowadzący
Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-753 Gdańsk
Forma
Internetowe