Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Negocjacje zaawansowane dla architektów - warsztaty online
PO/0026/War/2021

- usystematyzowanie wiedzy z zakresu faz negocjacji, zespołów negocjacyjnych oraz strategii negocjacji;
- poznanie narzędzi wspierających przygotowanie się do efektywnych negocjacji;
- przećwiczenie technik negocjacyjnych;
- zapoznanie się z profesjonalnymi strategiami negocjacyjnymi.

2021-06-29

15:00 - 16:00

Kompetencje negocjatora. Praca zespołowa i podział ról przy stole negocjacyjnym.

 • fazy negocjacji,
 • podstawowe umiejętności negocjatora – taktyki negocjacyjne i przejmowanie dominacji,
 • negocjacje jako praca zespołowa, czyli jak nie wyjść z roli i trzymać się strategii.

16:00 - 17:00

Strategie negocjacji - współpraca czy rywalizacja?

 • diagnoza pozycji negocjacyjnej obu stron,
 • diagnoza celów i sytuacji negocjacyjnej obu stron,
 • diagnoza nastawienia i kompetencji negocjacyjnych partnera,
 • techniki negocjacyjne - „must have” skutecznych negocjacji.

17:00 - 18:00

Negocjacje cenowe

 • podstawowa umiejętność – zbuduj i obroń cenę,
 • zabawa w targowanie – zasady negocjacji cenowych,
 • uprzedź obiekcje i buduj mosty,
 • sztuka zamknięcia – wykorzystaj wszystko, co zrobiłeś do tej chwili.
Prowadzący

Od 21 lat tworzę, współtworzę i wdrażam kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych. Na sali szkoleniowej przepracowałam ponad 1100 dni.
Jestem praktykiem design thinking, wdrażam future thinking i innowacyjność w biznesie. W pracy skupiam się na wymyślaniu autorskich programów, tworzeniu nowych jakości w organizacjach. Koncentruję się na uruchamianiu i pokazywaniu klientom ich potencjału, możliwości oraz zasobów.
Łączę doświadczenie sprzedażowe, menedżerskie i coachingowe, by jak najefektywniej wspierać klientów w procesie zmian i osiągania wymarzonych celów.
Oprócz szkoleń, specjalizuję się w tworzeniu i realizacji projektów rekrutacyjno-wdrożeniowych, mentoringowych, ścieżek kariery, mam również doświadczenie w realizacji projektów DC.
Od 2007 roku jestem coachem praktykiem, zrealizowałam ponad 450 procesów coachingowych
i mentoringowych.

Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-753 Gdańsk
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl