W obronie ładu. Projektowanie jako konflikt.
PO/0027/War/2021

Szkolenie w formie warsztatów I część omawiająca definicje i rodzaje konfliktów, II część praktyczna - test reakcji na obciążającą sytuację, III część dotycząca problemów komunikacyjnych, IV część poświęcona wsparciu psychicznemu i metodom radzenia sobie z krytyką.

2021-06-24

16:00 - 16:55

Godzenie sprzecznych interesów jako naturalne otoczenie pracy architekta

  • Definicje
  • Powiązania z projektowaniem
  • Różne rodzaje konfliktów
  • Test reakcji na konflikt

16:55 - 17:05

Przerwa

17:05 - 17:35

W obronie ładu przestrzennego

  • Konflikt z klientem
  • Konflikt w zespole projektowym
  • Konflikt z urzędem

17:35 - 17:40

Przerwa

17:40 - 18:10

Problemy komunikacyjne. Dlaczego mówimy językiem szakala?

  • Krytyka niesprawiedliwa a krytyka konstruktywna
  • Język oceny a język informacji

18:10 - 18:40

Metody radzenia sobie z krytyką oraz z przebywaniem w konfliktogennym środowisku pracy

Prowadzący
Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów
Targ Węglowy 27
80-753 Gdańsk
Forma
Internetowe
Cel
Poznanie elementów relacji z uczestnikami procesu projektowego, zmiana stereotypowego myślenia na temat pracy usługowej, wzmocnienie profesjonalizacji kontaktów z klientem, poprawa relacji poprzez usprawnienie komunikacji
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!