Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

W obronie ładu. Projektowanie jako konflikt.
WP/0028/War/2021

Projektowanie jako forma godzenia interesów uczestników procesu inwestycyjnego. Praca nad usprawnieniem komunikacji oraz rozwiązywaniem konfliktów.

2021-06-25

16:00 - 16:55

Godzenie sprzecznych interesów jako naturalne otoczenie pracy architekta

  • Definicje
  • Powiązania z projektowaniem
  • Różne rodzaje konfliktów
  • Test reakcji na konflikt

16:55 - 17:05

Przerwa

17:05 - 17:35

W obronie ładu przestrzennego

  • Konflikt z klientem
  • Konflikt w zespole projektowym
  • Konflikt z urzędem

17:35 - 17:40

Przerwa

17:40 - 18:10

Problemy komunikacyjne. Dlaczego mówimy językiem szakala?

  • Krytyka niesprawiedliwa a krytyka konstruktywna
  • Język oceny a język informacji

18:10 - 18:40

Metody radzenia sobie z krytyką oraz z przebywaniem w konfliktogennym środowisku pracy

18:40 - 19:00

Dyskusja

Prowadzący

Architekt IARP, Wiceprzewodnicząca Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz redaktor informacyjny.
Od 5 lat kształci architektów z tzw. umiejętności miękkich, tj.: organizacja pracy, negocjowanie, ustalanie priorytetów zawodowych i prywatnych. Motywuje architektów, pomaga dbać o finanse, uczy jak zachować harmonię między życiem zawodowym a prywatnym.
Hobby - oglądanie ikon architektonicznych.

Miejsce
Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl