Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Zarządzanie stresem. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych w zawodzie architekta.
DS/0055/War/2020

Uzyskanie wiedzy na temat mechanizmów stresu oraz nauczenie się identyfikowania jego objawów.

Rozpoznanie indywidualnej podatności i odporności na stres.

Radzenie sobie ze stresem, metody stosowane w sytuacjach interpersonalnych.

Poznanie metod radzenia sobie ze złością i innymi negatywnymi emocjami.

2021-06-25

16:00 - 17:30

Kilka słów o stresie. Reakcje na stres.

- Definicja pojęcia „stres”, indywidualne źródła i przyczyny stresu,
- Stres vs typ osobowości - poziomy stresu, stadium odporności i stadium wyczerpania,
- Stres negatywny i pozytywny – konstruktywne i niekonstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem,
- Oznaki stresu w obszarach: myślenie, zachowanie, emocje, ciało. 

17:30 - 17:40

Przerwa kawowa

17:40 - 19:00

Stres w pracy a wypalenie zawodowe.

- Źródła stresu w miejscu pracy,
- Techniki antystresowe,
- Procesy radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach, tu i teraz,
- Wizualizacja,
- Relaksacja,
- Spokój od zaraz – uspokajające ćwiczenia i sugestie.
Prowadzący

Od 20 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych. Na sali szkoleniowej przepracowała ponad 1100 dni.
Jest praktykiem sprzedaży V Generacji, budowania długofalowych relacji w biznesie, wdrażam future thinking i innowacyjność w biznesie. W pracy skupia się na wymyślaniu autorskich programów, tworzeniu nowych jakości w organizacjach. Koncentruje się na uruchamianiu i pokazywaniu klientom ich potencjału, możliwości oraz zasobów. Łączy doświadczenie sprzedażowe, menedżerskie i coachingowe, by jak najefektywniej wspierać klientów w procesie zmian i osiągania wymarzonych celów.
Wspiera rozwój liderów, ich zespołów oraz organizacji.
Oprócz szkoleń, specjalizuje się w tworzeniu strategii biznesowych, przygotowywaniu i uczestniczeniu w negocjacjach oraz wdrażaniu zmian w organizacjach.
Od 2007 roku jest coachem praktykiem, zrealizowała ponad 450 procesów coachingowych i mentoringowych.
Od 2008 roku jest właścicielem Metis Coaching Mentoring Szkolenia.

Miejsce
Dolnosląska Okręgowa Izba Architektów RP
Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Warsztaty
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl