Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Ochrona drzew w procesach inwestycyjnych we Wrocławiu - szkolenie on-line
DS/0030/War/2021

Znajomość zagadnienia ochrony drzew w procesach inwestycyjnych we Wrocławiu.

2021-07-08

14:00 - 14:10

Rejestracja i przywitanie uczestników

14:10 - 17:10

Program szkolenia

1. O co cały ten szum? Dlaczego chcemy chronić drzewa i co na nie wpływa
2. Udany początek: operat dendrologiczny, czyli inwentaryzacja, waloryzacja, gospodarka drzewostanem i plan ochrony drzew
3. Zinwentaryzowane drzewa w Systemie Informacji Przestrzennej
4. Planowanie inwestycji w zależności od uwarunkowań przestrzennych - możliwe rozwiązania w celu ochrony drzew
5.  Przyczyny opracowania „Kart informacyjnych do standardów ochrony drzew w inwestycjach Wrocławia”
6. Budowa "Kart.." i co w nich możemy znaleźć.
7. Szczegółowe omówienie "Kart..." z przykładami działań.
8. Dyskusja
Prowadzący

- zastępca dyrektora w Zarządzie Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, Miejski Architekt Krajobrazu. Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni, Certyfikowany Inspektor Drzew.
Zajmowała się zrównoważonym rozwojem miast pod opieką Fundacji Sendzimira. Wiedzę zdobywała na uczelniach wyższych we Wrocławiu, Brnie, Walencji, Berlinie i Londynie, a praktykę w biurach projektowych w Hamburgu, Walencji i rodzinnym Wrocławiu.
Zawód architekta krajobrazu wykonywała jako projektant, społecznik, naukowiec, wykładowca, zarządca terenów zieleni i urzędnik. W zawodzie tym najbardziej docenia jego interdyscyplinarność.

absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na kierunkach ochrona środowiska i gospodarka przestrzenna, Certyfikowany Inspektor Drzew, w Zarządzie Zieleni Miejskiej koordynatorka ds. Public Relations, gdzie zajmuje się m.in. promocją jednostki, komunikacją z mediami i mieszkańcami, koordynowaniem spotkań międzywydziałowego zespołu ds. zieleni i analizą planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem zieleni i retencji.
Wieloletnia liderka Stowarzyszenia Ochrony Drzew "miastoDrzew", współpracowniczka Fundacji EkoRozwoju. Organizatorka wydarzeń dotyczących drzew i ich roli w przyrodzie, zaangażowana społecznie w zazielenianie i zadrzewianie Wrocławia. Uczestniczka (w zespołach) wrocławskich konkursów architektonicznych Aku.ura; współautorka publikacji m.in. o mieście i o drzewach ("Poradnik przyjaciół drzew", "Infrastruktura w zgodzie z drzewami"),

Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl