Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Konwersacyjno-specjalistyczny kurs języka angielskiego dla Architektów - poziom: B2+
DS/0031/War/2021

Poszerzenie zasobu słownictwa języka angielskiego z zakresu architektury.
Umiejętność komunikacji na tematy związane z branżą architektoniczną, znajomość prezentowania i omawiania zagadnień związanych z projektem architektonicznym. Umiejętność czytania i analizy literatury fachowej z zakresu architektury.

Kurs trzymiesięczny (26 godzin)

2021-03-25 Dzień 1

15:00 - 17:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

1. Nowoczesne trendy planowania przestrzennego 
2. Zastosowanie drukowania 3D w projektowaniu i budownictwie 
3. Architektura organiczna (bioarchitektura) 
4. Przykłady oryginalnej i niekonwencjonalnej architektury
5. Architektura wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju 
6. Praca z klientem.
7. Prezentacje związane z zainteresowaniami zawodowymi
8. Referowanie artykułów związanych z zainteresowaniami zawodowymi.
 
Główny nacisk położony będzie na rozwijanie komunikacji i poszerzanie słownictwa

2021-04-15 Dzień 2

15:00 - 17:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

2021-04-22 Dzień 3

15:00 - 17:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

2021-04-26 Dzień 4

15:00 - 17:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

2021-04-29 Dzień 5

15:00 - 17:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

2021-05-06 Dzień 6

15:00 - 17:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

2021-05-13 Dzień 7

15:00 - 17:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

2021-05-20 Dzień 8

15:00 - 17:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

2021-05-27 Dzień 9

15:00 - 17:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

2021-05-31 Dzień 10

15:00 - 17:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

2021-06-10 Dzień 11

15:00 - 17:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

2021-06-17 Dzień 12

15:00 - 17:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

2021-06-24 Dzień 13

15:00 - 17:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

Prowadzący

Pani mgr Joanna Leszkiewicz pracuje jako starszy wykładowca w Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej, gdzie prowadzi różnorodne kursy dla studentów I i II stopnia a także dla doktorantów. Ponadto uczy też na kursach przygotowujących obcokrajowców do studiowania na Politechnice w języku angielskim. W Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu prowadziła zajęcia dla słuchaczy z praktycznej nauki języka, kursy historii i cywilizacji Wielkiej Brytanii, a także kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli. Uczyła również języka biznesu na różnych kursach oraz na lektoracie Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Jest autorką wielu programów nauczania kursów oferowanych przez SJO PWr. Jest członkiem wielu stowarzyszeń m. in TESOL International Association, IATEFL World oraz Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland. Od wielu lat działa aktywnie w zarządzie IATEFL PL, organizując liczne konferencje i szkolenia dla nauczycieli. Wolny czas lubi spędzać czytając książkę, słuchając muzyki i rozwiązując krzyżówki.

Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl