Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Konwersacyjno-specjalistyczny kurs języka angielskiego dla Architektów - poziom: B2+
DS/0032/War/2021

Poszerzenie zasobu słownictwa języka angielskiego z zakresu architektury.
Umiejętność komunikacji na tematy związane z branżą architektoniczną, znajomość prezentowania i omawiania zagadnień związanych z projektem architektonicznym. Umiejętność czytania i analizy literatury fachowej z zakresu architektury.

Kurs trzymiesięczny (26 godzin)

2021-03-25 Dzień 1

13:00 - 15:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

1. Nowoczesne trendy planowania przestrzennego 
2. Zastosowanie drukowania 3D w projektowaniu i budownictwie 
3. Architektura organiczna (bioarchitektura) 
4. Przykłady oryginalnej i niekonwencjonalnej architektury
5. Architektura wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju 
6. Praca z klientem.
7. Prezentacje związane z zainteresowaniami zawodowymi
8. Referowanie artykułów związanych z zainteresowaniami zawodowymi.
 
Główny nacisk położony będzie na rozwijanie komunikacji i poszerzanie słownictwa

2021-04-01 Dzień 2

13:00 - 15:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

2021-04-08 Dzień 3

13:00 - 15:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

2021-04-15 Dzień 4

13:00 - 15:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

2021-04-22 Dzień 5

13:00 - 13:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

2021-04-29 Dzień 6

13:00 - 15:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

2021-05-06 Dzień 7

13:00 - 15:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

2021-05-13 Dzień 8

13:00 - 15:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

2021-05-20 Dzień 9

13:00 - 15:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

2021-05-27 Dzień 10

13:00 - 15:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

2021-06-10 Dzień 11

13:00 - 15:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

2021-06-17 Dzień 12

13:00 - 15:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

2021-06-24 Dzień 13

13:00 - 15:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

Prowadzący

Mgr Renata Kasprzak pracuje jako starszy wykładowca języka angielskiego w Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej. Prowadzi kursy na wszystkich poziomach zaawansowania dla studentów studiów I i II stopnia oraz Szkoły Doktorskiej. Uczy języka ogólnego jak i specjalistycznego ( m.in. język techniczny, kursy dla studentów architektury). Opracowuje autorskie programy nauczania oraz własne materiały dydaktyczne. Jest pasjonatką wszelkich zagadnień dotyczących architektury

Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl