Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Konwersacyjno-specjalistyczny kurs języka angielskiego dla Architektów - poziom: B2+
DS/0033/War/2021

Poszerzenie zasobu słownictwa języka angielskiego z zakresu architektury.
Umiejętność komunikacji na tematy związane z branżą architektoniczną, znajomość prezentowania i omawiania zagadnień związanych z projektem architektonicznym. Umiejętność czytania i analizy literatury fachowej z zakresu architektury.

Kurs trzymiesięczny (26 godzin)

2021-03-24 Dzień 1

18:00 - 20:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

1. Nowoczesne trendy planowania przestrzennego 
2. Zastosowanie drukowania 3D w projektowaniu i budownictwie 
3. Architektura organiczna (bioarchitektura) 
4. Przykłady oryginalnej i niekonwencjonalnej architektury
5. Architektura wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju 
6. Praca z klientem.
7. Prezentacje związane z zainteresowaniami zawodowymi
8. Referowanie artykułów związanych z zainteresowaniami zawodowymi.
 
Główny nacisk położony będzie na rozwijanie komunikacji i poszerzanie słownictwa

2021-03-31 Dzień 2

18:00 - 20:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

2021-04-07 Dzień 3

18:00 - 20:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

2021-04-14 Dzień 4

18:00 - 20:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

2021-04-21 Dzień 5

18:00 - 20:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

2021-04-28 Dzień 6

18:00 - 20:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

2021-05-05 Dzień 7

18:00 - 20:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

2021-05-12 Dzień 8

18:00 - 20:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

2021-05-19 Dzień 9

18:00 - 20:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

2021-05-26 Dzień 10

18:00 - 20:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

2021-06-02 Dzień 11

18:00 - 20:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

2021-06-09 Dzień 12

18:00 - 20:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

2021-06-16 Dzień 13

18:00 - 20:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

Prowadzący

Magdalena Hołowko- magister języka polskiego i języka angielskiego. Jeszcze jako studentka spędziła 6 miesięcy w ramach wymiany kulturowej w USA, a wiele lat później, przez 8 miesięcy mieszkała w Wielkiej Brytanii. Przez kilka lat prowadziła kursy języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców oraz uczyła języka angielskiego dzieci, młodzież i dorosłych. Od 2015 roku pracuje w SJO Politechniki Wrocławskiej. Obecnie, oprócz pracy na stanowisku wykładowcy, pełni funkcję Pełnomocnika Dyrektora SJO ds. osób o szczególnych potrzebach. Jedną z jej licznych pasji jest architektura.

Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl