Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów/projektantów w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej.
IARP/0022/Std/2021

Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów/projektantów w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej.

Odpowiedzialność cywilna projektanta – zagadnienia ogólne.
Odpowiedzialność przedsiębiorcy (biura projektowego) – obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowej Architektów i dobrowolne ubezpieczenie OC pracowni architektonicznej lub biura projektowego.
Warunki zawieranych kontraktów – zabezpieczenie należytego wykonania umowy zobowiązania.

2021-08-02

18:00 - 20:00

Prowadzący
Miejsce
Krajowa Rada Izby Architektów RP
Stawki 2a
Warszawa
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

22 829-83-45
izba@izbaarchitektow.pl

Organizatorzy

organizator: Śląska OIA RP
Katowice, ul. 3-go Maja 11
slaska@izbaarchitektow.pl
32 253-01-27
slaska.iarp.pl
Wydarzenia organizowane jako Śląska Okręgowa Izba Architektów RP